Texel Foto's

Schapenboet

Schapenboet

Als je op Texel bent heb je ze waarschijnlijk al gezien: de halve schuren die her en der in het landschap staan. Ben je ook benieuwd waarom deze schuren er zo uit zien? We noemen ze schapenboeten en vertellen je hier meer over de historie en het hedendaagse gebruik.

Deze schuren dienden als opslag voor hooi en ander voer voor de schapen op het eiland. Ze worden daarom ook wel schapenboet (of op zijn Tessels skéépeboet) genoemd. Er stonden eigenlijk nooit schapen in een boet, daar was de schuur te klein voor.

Geschiedenis van de schapenboet

Lang geleden liepen koeien en schapen min of meer vrij rond over het hele eiland. In de loop van de 17 eeuw ontstonden akkers die ook werden omheind. Op deze akkers verschenen aan het eind van de 17 eeuw de eerste schapenboeten.

In de 20 eeuw voltrok zich op grote schaal ruilverkaveling op Texel. Met het samenvoegen en herindelen van grondpercelen raakten de boeten in verval of werden geruimd. Gelukkig heeft de gemeente Texel tijdig besloten om een flink aantal van de karakteristieke schuren te restaureren en te behouden.

Met de wind mee

De schapenboeten staan door hun asymmetrische vorm erg karakteristiek in het Texelse landschap. De bijzondere vorm is niet per ongeluk ontstaan. Door de wind op het eiland is de deur van de boet richting de oostelijke, luwe kant gericht.

Hoeveel schapenboeten staan er op Texel?

In de jaren ’60 van de vorige eeuw stonden er op Texel ruim 100 schapenboeten. Daarvan zijn er nu nog een kleine 70 over. Vijfenvijftig boeten hebben de status van Rijksmonument. Het beleid van de gemeente Texel is erop gericht om alle schapenboeten voor het eiland te behouden.

Client

Texel Foto's

Date

04. Mai 2022

Tags

Texel